29. November 2018 - Hitlergruß bei Polizeikontrolle: 48.121725, 11.502481